GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI GIÚP ĐỠ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

CẢI THIỆN VIỆC QUẢN LÝ DOANH SỐ BÁN HÀNG

NÂNG CAO QUẢN LÝ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

ĐƠN GIẢN HÓA NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT

THEO DÕI NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN

Q&Me - Mobile Field Management Tools   Nguồn lực của bạn có được sử dụng một cách hiệu quả? Q&Me là một công cụ cung cấp giải pháp tuyệt vời trong việc quản lý bán hàng và tiếp thị nhằm nâng cao việc quản lý và giao tiếp với nhân viên thị trường của bạn.  Q&Me - Mobile Field Management Tools

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

CẢI THIỆN VIỆC
QUẢN LÝ DOANH SỐ BÁN HÀNG
CỦA BẠN

Q&Me Retail đơn giản hóa công việc bán hàng tại cửa hàng bằng cách để nhân viên thị trường thực hiện công việc hằng ngày thông qua ứng dụng di động như đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho, ghé thăm khách hang theo danh sách. Quản lý có thể nắm được vị trí của nhân viên thông qua định vị GPS.

NÂNG CAO
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

Q&Me Retail giúp tăng năng suất của nhân viên tiếp thị bằng cách điện tử hóa công việc của họ thay vì sử dụng giấy bút truyền thống. Bạn có thể ngay lập tức chia sẻ thông tin khuyến mãi với nhân viên tiếp thị đồng thời nhận được thông tin về bán hàng và đối thủ cạnh tranh 1 cách nhanh chóng.

Q&Me Retail giúp tăng năng suất của nhân viên tiếp thị bằng cách điện tử hóa công việc của họ thay vì sử dụng giấy bút truyền thống. Bạn có thể ngay lập tức chia sẻ thông tin khuyến mãi với nhân viên tiếp thị đồng thời nhận được thông tin về bán hàng và đối thủ cạnh tranh 1 cách nhanh chóng.

ĐƠN GIẢN HÓA
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT

Q&Me Retail đơn giản hóa công việc của giám sát viên. Tất cả thông tin đều được hiển thị trên màn hình di động giúp giám sát viên dễ theo dõi kết quả kinh doanh của từng cửa hàng. Dữ liệu thu thập được dùng để phân tích nhiều cấp.

THEO DÕI NHIỆM VỤ CỦA
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Tính năng thu thập ảnh của Q&Me Retail mang đến sự minh bạch đồng thời phân tích kỹ hơn về công việc liên quan đến bán hàng. Theo dõi quá trình bán hàng tại cửa hàng để đưa ra những hành động hiệu quả và nhanh chóng.

Tính năng thu thập ảnh của Q&Me Retail mang đến sự minh bạch đồng thời phân tích kỹ hơn về công việc liên quan đến bán hàng. Theo dõi quá trình bán hàng tại cửa hàng để đưa ra những hành động hiệu quả và nhanh chóng.

THU THẬP DỮ LIỆU
BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN

Q&Me Retail thay thế việc thu thập dữ liệu bằng giấy bút truyền thống bằng một phương pháp hiện đại hơn là dùng các thiết bị di động. Nhân viên thị trường dễ dàng nhập dữ liệu dễ dàng bằng màn hình di động theo các bản khảo sát tự động.

Q&Me Retail thay thế việc thu thập dữ liệu bằng giấy bút truyền thống bằng một phương pháp hiện đại hơn là dùng các thiết bị di động. Nhân viên thị trường dễ dàng nhập dữ liệu dễ dàng bằng màn hình di động theo các bản khảo sát tự động.